Plaatsen van stent in het colon

 Met het plaatsen van de stent of buisje, hopen we deze vernauwing op te lossen en uit de obstructie te halen.

/
/
/
Plaatsen van stent in het colon

Op deze pagina vindt u informatie over het verloop van een colonoscopie met stentplaatsing en over de voorbereiding ervan. Zo bent u goed ingelicht over wat er zal gebeuren.

Daarnaast leggen we u uit wat er eventueel kan mislopen. Bij elk invasief onderzoek (waarbij een instrument in een orgaan wordt gebracht) bestaat er immers een kleine kans op complicaties.

Wij vragen u deze folder aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht in het onderzoek en kan u ons ook verwittigen indien u denkt een risicopatiënt te zijn.

DOEL VAN DE BEHANDELING

Bij u werd een vernauwing van de maagdarmtractus vastgesteld, waardoor u geen of amper stoelgang kan maken en de darm in obstructie is. Met het plaatsen van de stent of buisje, hopen we deze vernauwing op te lossen en uit de obstructie te halen.

Voorbereiding

U dient voor dit onderzoek nuchter te blijven, wat u waarschijnlijk is vermits u in obstructie bent. Ook zal waarschijnlijk een klein lavement worden gegeven, via rectale weg, om uw darm voor te bereiden.

Breng ons op de hoogte indien u allergisch bent voor bepaalde medicatie. Meld ons ook of u hart- of longproblemen hebt en of u bij de tandarts antibiotica moet innemen vóór zijn behandeling, bijvoorbeeld omdat u een hart met een kunstklep hebt.

Vermits we voor het onderzoek ook gebruik maken van fluoroscopie of radiografische straling dient u ons te verwittigen indien u nog een actieve zwangerschapswens heeft.

Onderzoek

Het onderzoek duurt maximaal een dertigtal minuten. In samenspraak met u krijgt u meestal een lichte intraveneuze verdoving (ingespoten via ader in arm) om u wat te ontspannen.

Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzijde of op de rug. Het instrument alsook de stent wordt via de anus ingebracht.

Onder radiografische controle wordt de stent geplaatst, dit is meestal pijnloos. Het duurt meestal een tweetal dagen vooraleer de stent zijn voorgeprogrammeerde diameter bereikt heeft. Onmiddellijk na het onderzoek zal uw zeer waarschijnlijk reeds windjes maken en stoelgang evacueren. Dit is een teken dat de obstructie opgelost is.

Na het onderzoek

Door het openkomen van de stent ( een soort veer dit openkomt tot de geprogrammeerde opening), kan u na de procedure wel wat pijn hebben. Hiervoor mag u pijnstilling vragen. U mag pas nadat de arts u heeft onderzocht, iets drinken. Indien dit zonder problemen gaat, mag u dan ook progressief meer beginnen eten over de loop van de volgende dagen.

Na een verdoving raden we u ook af de rest van de dag nog belangrijke beslissingen te nemen of risicovolle activiteiten uit te voeren.

Mogelijke complicaties

Het plaatsen van een stent kent weinig complicaties.

Pijn ter hoogte van de injectieplaats van het kalmeermiddel zijn mogelijk. Zwaardere complicaties zoals perforatie of ernstige bloeding zijn zeer zeldzaam bij het plaatsen van een stent. Het kan ook zijn dat de stent na plaatsing wegmigreert van de vernauwing. Soms gebeurt het dat de stent dan moet geherpositioneerd worden met een nieuwe colonoscopie.

Het is niet mogelijk om alle andere mogelijke complicaties te vermelden doch deze zijn zeer uitzonderlijk.

Alternatief

De colonoscopie met stentplaatsing is de beste methode om de maagdarmtractus open te krijgen. Een chirurgische ingreep is een alternatief doch is veel belastender in uw situatie met meer kans op complicaties en lange termijn neveneffecten. We kunnen door het plaatsen van een colonstent heel frekwent het plaatsen van een al dan niet definitieve stoma vermijden.

In geval van weigering

Indien u weigert om een stent te laten plaatsen zal u in darmobstructie blijven en zal een alternatief voor uw voedingsprobleem dienen te worden gezocht bvb voeding via ader, dan wel te worden overgegaan op een heelkundig ingrijpen, wat mogelijks op dat moment niet de juiste beslissing is.

Uw aandachtspunten

Om complicaties te voorkomen of te milderen dient u het volgende in acht te nemen: