Wachtdienst

/
/
Wachtdienst

Wachtdienst

Sinds de fusie verzorgen we een gezamenlijk wachtsysteem. Zo kan u op eender welk moment onafhankelijk van de locatie bij eenzelfde wachtarts terecht.

Ons gastro-enterologisch zaalteam bestaat dus uit alle 12 artsen die om beurten een hele week van wacht zijn en dus een week lang verantwoordelijk zijn voor het toezicht in het ziekenhuis. Op het einde van deze week gebeurt een uitgebreide zaaloverdracht, zodat de continuïteit zeker gegarandeerd is. 

Daarnaast is er steeds ook nog een vaste assistent-arts en een stagiair-arts aanwezig op zaal.  Een van deze artsen komt dagelijks langs. Het is mogelijk dat de arts die de opname regelde of de arts naar wie u als huisarts uw patiënt verwees, deze patiënt niet zelf ziet. De artsen van de dienst hebben wel regelmatig onderling overleg over de werkwijze en behandeling die gevolgd moet worden. De assistent en stagiair handelen niet zelfstandig maar uitsluitend in opdracht van de artsen die u behandelen. De arts bezoekt de patiënt op de kamer. 

Telefonische urgentie

Urgentielijn waarbij u via het secretariaat met ons kan spreken