Echoendoscopie

Bij een endoscopie brengt de arts een bestuurbare slang (de endoscoop) via mond of anus in het lichaam.  Bij een echo-endoscopie is er op het uiteinde van de endoscoop een echoapparaatje geplaatst. Hierdoor kan de arts de binnenkant van meerdere organen inspecteren. 

/
/
Echoendoscopie

Uw arts heeft samen met u beslist bij u een echo-endoscopie uit te voeren. Dat onderzoek dient om eventuele afwijkingen aan de wanden van de slokdarm, van de maag, de twaalfvingerige darm en omliggende organen te onderzoeken zodat de juiste behandeling gestart kan worden. 

Deze pagina wil u over dit onderzoek zo goed mogelijk informeren.

Doel van het onderzoek

Een echo-endoscopie combineert een echografie met een endoscopie. Het onderzoek gebeurt met een endoscoop: een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht. De echografie gebeurt inwendig en geeft een duidelijk beeld van de wanden van de slokdarm, van de maag, de twaalfvingerige darm en de omliggende organen: de pancreas, de galwegen, de lever. Indien nodig wordt tijdens het onderzoek een stukje weefsel weggenomen (biopsie) om eventuele afwijkingen verder te onderzoeken.

Voorbereiding

U mag 6 uur vóór het onderzoek niet meer eten

U mag tot 3 uur vóór het onderzoek water of heldere vloeistoffen drinken.

U schrijft u in aan de opnamebalie.

U meldt aan uw arts:

Onderzoek

Bovenste tractus

Het onderzoek gebeurt met een endoscoop: een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal 20 minuten. Om ongemak te verminderen verdoven we uw keel. En krijgt u een intraveneuze verdoving (ingespoten via een ader in de arm) door een anesthesist. 

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde. We brengen de endoscoop via de mond tot in de twaalfvingerige darm (duodenum). Er wordt lucht ingeblazen om de zichtbaarheid te verhogen. 

Afwijkingen worden onderzocht en indien nodig nemen we een stukje weefsel voor extra onderzoek weg door middel van een biopsie of fijne naald aspiratie (FNA).

Onderste tractus

Een staafje met echoprobe wordt anaal ingebracht. Meestal gaan de transanale onderzoeken voor uw comfort door onder een sedatie, gegeven door de anesthesist. Afwijkingen worden onderzocht en indien nodig nemen we een stukje weefsel voor extra onderzoek weg door middel van een biopsie of fijne naald aspiratie (FNA).

Na het onderzoek

Bovenste tractus

Na het onderzoek kan uw keel geïrriteerd zijn en kunt u een opgeblazen gevoel hebben door de lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Een halfuur tot een uur na het onderzoek is de keelverdoving uitgewerkt en mag u drinken. Indien dit zonder problemen lukt, mag u ook eten. Het kan zijn dat de arts u vraagt nog een tijd nuchter te blijven, afhankelijk van de bevindingen en behandelingen tijdens het onderzoek.

Onderste tractus

Soms anale irritatie.

Na het onderzoek onder sedatie mag u die dag niet zelf met de auto, fiets of motor rijden. Belangrijke beslissingen of risicovolle activiteiten vermijdt u ook best dezelfde dag. 

Neem geen bloedverdunners, tenzij anders afgesproken met uw arts.

Contacteer uw arts bij volgende symptomen: koorts boven 38°, zwarte stoelgang of bloed in de stoelgang, buikpijn of indien andere zaken u ongerust maken.

Mogelijke complicaties

Een echo-endoscopie is een onderzoek met weinig problemen of complicaties. Nochtans kan geen enkele arts het succes of de afwezigheid van verwikkelingen van het onderzoek garanderen. 

Er worden zoveel mogelijk voorzorgen genomen om de ongemakken en de risico’s minimaal te houden. Zo worden de toestellen en toebehoren grondig gedesinfecteerd of gesteriliseerd voor gebruik. 

Een langer durende keelirritatie of pijn in uw arm ter hoogte van de injectieplaats van het kalmeermiddel is mogelijk. Ernstige complicaties zoals een bloeding of een gaatje in de darm zijn zeer zeldzaam. Ook een FNA (of biopsie) is veilig. 

 

Alternatief

Er zijn geen goede alternatieven voor de echo-endoscopie. 

De superioriteit van de gevoeligheid van het onderzoek en/of de mogelijkheid tot biopsiename op een veilige manier kan door geen ander alternatief worden aangeboden.

In geval van weigering

Indien u een echo-endoscopie, die de arts noodzakelijk acht, weigert, is het mogelijk dat een op dat moment behandelbare (medicamenteus, endoscopisch of chirurgisch) ziekte niet wordt ontdekt, met nefaste gevolgen.

Printbare versie