Slokdarmmanometrie

Met een slokdarmmanometrie onderzoekt de geneesheer de slokdarmcontracties en beweeglijkheid door middel van een fijn buisje dat via de neus in de slokdarm wordt gebracht.

/
/
Slokdarmmanometrie

Op deze pagina vindt u informatie over het verloop van een slokdarmmanometrie en over de voorbereiding ervan. Zo bent u goed ingelicht over wat er zal gebeuren. 

Daarnaast leggen we u uit wat er eventueel kan mislopen. Bij elk invasief onderzoek (waarbij een instrument in een orgaan wordt gebracht) bestaat er immers een kleine kans op complicaties. 

Wij vragen u deze folder aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht in het onderzoek en kan u ons ook verwittigen indien u denkt een risicopatiënt te zijn.

Doel van het onderzoek

De slokdarm is een gespierd buis, die het voedsel naar de maag voortbeweegt. Onder aan de slokdarm is er een klep die afgesloten is doch die relaxeert bij slikken van voedsel of bij opgeven van boertjes of bij overgeven. Met een slokdarmmanometrie onderzoekt de geneesheer de slokdarmcontracties en beweeglijkheid door middel van een fijn buisje dat via de neus in de slokdarm wordt gebracht. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal kunnen worden besloten of uw slokdarm voldoende, te weinig, te veel of abnormaal samentrekt. Hierdoor kunnen symptomen zoals vastzitten van voedsel, braken, zuur gevoel, pijn op de borstkast, … onderzocht worden.

Voorbereiding

U dient voor dit onderzoek nuchter te blijven; dat betekent dat u niet mag eten vanaf zes uur vóór het onderzoek. Het al dan niet innemen van uw gewone medicatie dient met uw arts te worden besproken.

Het onderzoek

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal dertig minuten. Een fijn draadje wordt via de neus ( die met een zalf of spray wordt verdoofd) in de slokdarm gebracht. Tijdens het onderzoek zal u gevraagd worden om wat water te drinken zodat de activiteit van de slokdarm na het slikken, kan worden beoordeeld. Zeer traag zal het buisje uit de slokdarm worden getrokken en ondertussen zal de computer de analyses doen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan de neus of keel wat geïrriteerd zijn.Je mag na het onderzoek onmiddellijk eten tenzij anders gezegd door de dokter die het onderzoek heeft gedaan.

Mogelijke complicaties

Buiten wat irritatie van neus en keel, zijn de complicaties van een slokdarmmanometrie zeer minimaal. Zelden gebeurt het dat de sonde niet in de slokdarm doch in de luchtpijp terecht komt, waardoor ze gerepositioneerd moet worden. Zeer zelden kan er aspiratie ( vocht en voedsel van maag dat overloopt in de longen) plaats grijpen, alsook een perforatie of gaatje in de slokdarm.

Alternatief

Voor een slokdarmanometrie bestaat er geen alternatief. Er kan wel wat informatie worden bekomen met een rx foto van de slokdarm, waarbij radiografische fotos worden genomen tijdens het inslikken van contrastvloeistof, doch de waarde is erg beperkt.

In geval van weigering

Indien een manometrie niet wordt uitgevoerd hoewel de arts ze noodzakelijk acht, is het mogelijk dat een op dat moment behandelbare (medicamenteus, endoscopisch of chirurgisch) ziekte niet wordt ontdekt, met alle nefaste gevolgen van dien.

Uw aandachtspunten