Directe verwijzing coloscopie

Een colonoscopie of coloscopie is een endoscopisch onderzoek van de dikke darm. Het is een onderzoek dat meestal plaatsvindt op de endoscopieafdeling van een ziekenhuis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een internist, meestal een gastro-enteroloog.

/
/
Directe-verwijzing-coloscopie

Hieronder vindt U informatie over het verloop van een colonoscopie en de voorbereiding ervan. Zo bent U goed ingelicht over wat er U te wachten staat. Daarnaast leggen we U uit wat er eventueel kan mislopen. Bij elk invasief onderzoek   (waarbij een instrument in een orgaan wordt ingebracht) bestaat er immers een zeer kleine kans op complicaties. Wij vragen u deze informatiepagina aandachtig te lezen.

Voor de aanvang van de sedatie voor het onderzoek spreekt uw behandelend arts U aan en kan U hem/haar steeds nog een vraag stellen, indien U dit nodig acht.

Zoals u weet is screening boven de leeftijd van vijftig jaar of vroerger bij bepaalde familiale syndromen, ter preventie van colonacarcinoom belangrijk. Niet al deze patienten die in aanmerking komen voor colonoscopie, dienen door ons eerst op raadpleging te worden gezien. Er zijn twee categorieen van patienten die in aanmerking komen voor directe verwijzing tot uitvoeren van een colonoscopie: patienten met positieve familiegeschiedenis of asymptomatische patienten met positieve ifobtest. We verwijzen bijkomend ook naar de preventiecampagne van de Vlaamse overheid. Indien U ervoor kiest deze colonoscopie bij ons te laten gebeuren, dan laten we U weten dat de mogelijkheid bestaat om deze patienten rechtstreeks te verwijzen, zonder dat deze eerst bij ons op consultatie zijn geweest. Hieronder vindt u de flow chart die u kan gebruiken om te zien of uw patient in aanmerking komt voor rechtstreekse verwijzing.

Indien uw patient in aanmerking komt voor directe verwijzing neemt u contact op met het secretariaat van één van onze ziekenhuiscampussen om een afspraak vast te leggen.