Preventie van darmkanker

Colorectaal carcinoom (CRC) of dikke darmkanker is één van de meest voorkomende kankers , met een derde kankerplaats wereldwijd.

/
/
/
Preventie van darmkanker

Preventie van coloncarcinoom, geen “ver van ons bed”-show.

Colorectaal carcinoom (CRC) of dikke darmkanker is één van de meest voorkomende kankers , met een derde kankerplaats wereldwijd. Het lifetime risico om CRC te ontwikkelen is 6%. Daarbij is de leeftijd één van de belangrijkste risico factoren met 90% van de CRC patienten die ouder zijn dan 50 jaar. 75% van de nieuwe diagnoses van CRC hebben enkel de leeftijd als risicofactor..

Spijtig genoeg is CRC nog steeds een potentieel dodelijke ziekte. Ongeveer 50% van de nieuwe CRC patienten sterven binnen de vijf jaar na de diagnose, vooral ten gevolge van een te late diagnose. Als de kanker vroegtijdig wordt ontdekt en dus beperkt van kankerstadium is, dan stijgt de vijfjaarsoverleving naar 92%. Het blijkt ook dat ongeveer 90% van de CRC en overlijdens secundair hieraan, te voorkomen waren door preventieve onderzoekingen.

Er zijn daarenboven studies die aangetoond hebben dat deelname aan preventieve acties de mortaliteit van colorectaal carcinoom kan verminderen met 40%. Er is met andere woorden een duidelijk voordeel om deze letsels ( poliepen dan wel tumoren) vroegtijdig te ontdekken.

Het unieke aan CRC is dat in bijna alle gevallen een carcinoom van het colon wordt voorafgegaan door een adenoom (een soort poliep) en dat de overgang van een klein adenoom tot een colontumor tussen de vijf à tien jaar duurt (veel sneller in bepaalde genetische syndromen). Dit biedt ons dus een “window of opportunity” in dewelke de patient aan preventie kan doen. Ontdekken van poliepen en verwijdering ervan snijdt de weg af van de carcinogenese of kankervorming en houdt door middel van follow up colonoscopies het colon ook vrij van eventuele kankervorming.

Wat kan iemand doen om zijn risico op het ontwikkelen van CRC te verlagen? Aan onze leeftijd kunnen we uiteraard niet veel doen !! Zijn er gunstige factoren die we in de hand hebben om colon-poliep of –kanker vorming tegen te gaan? Ja ! We vermelden een ideaal gewicht en veel lichaamsbeweging als gunstige factoren. Het ideale dieet is een vraagteken tot op heden, doch vermoedelijk is het eten van veel fruit en vezels zeker niet schadelijk. Het eten van rood vlees en bewerkt vlees zoals sommige charcuterie daarentegen (consumptie van >500g/week) zou de vorming van adenomen (poliepen) en dus darmkanker in de hand kunnen werken.

Vermits dus de ontwikkeling van coloncarcinoom door externe factoren niet helemaal te beïnvloeden is, dient aan vroegtijdige ontdekking te worden gedaan, voor het geval er toch een CRC of poliep zou zijn ontwikkeld : preventief screeningsonderzoek.

De manier van ontdekken, met andere woorden het gebruikt diagnostisch instrument in de preventie, is uiteraard zeer belangrijk. De accuraatheid, of het stellen van de juiste diagnose, voor de gebruikte test moet voldoende hoog zijn . Echter van een in preventie gebruikt diagnostisch instrument verwacht de patient ook andere aspecten: het facet tolerantie en veiligheid. De maatschappij verwacht uiteraard een test die kost-efficient is, dus met andere woorden betaalbaar voor toch een nuttig effect.

Als mogelijke diagnostische middelen hebben we stoelgangsontleding via feces hemoccults ( er is ook een nieuwe generatie immuunhistochemische hemoccults en naar de toekomst toe andere testen als fekaal tumoraal dna,..), linker colonoscopies of ook sigmoidoscopies genoemd, volledige colonoscopies, rx colon, virtuele colonoscopie via mri of ct en naar de toekomst toe serologische testen die actueel in onderzoeksfase zijn.

Er zijn voor- en nadelen aan al deze. De belangrijkste boodschap is: preventie van CRC is mogelijk en uiterst belangrijk.

Hoe hoger de kans op poliepen zoals bvb bij eerste graads familieleden van CRC-patienten of bepaalde genetische kankersyndromen of patienten met inflammatoir darmlijden (allemaal situaties met hogere kans op nood aan poliepectomie), hoe belangrijker het voordeel is om colonoscopie als eerste diagnostische middel voor te stellen, oa om dubbele onderzoeken te vermijden.

Wie zou zich nu moeten laten nakijken?

Eigenlijk is het eenvoudig: iedereen boven de leeftijd van vijftig jaar dient aan preventie voor CRC te denken en dit geldt zowel voor man als vrouw, alhoewel de man iets meer kans heeft op CRC. Zeker dienen patienten hieraan te denken indien er in hun directe familie een geval van CRC of colonpoliepen is geweest. Ook patienten met langbestaand inflammatoir darmlijden ( crohn of colitis ulcerosa) hebben een duidelijk verhoogd risico op CRC.

Conclusie

CRC is te voorkomen en dus preventie is een belangrijk gegeven, zeker boven de leeftijd van 50 jaar. Het is daarbij uiteraard belangrijk dat we het goede diagnostische instrument gebruiken, doch anderszijds is een veel belangrijker item dat we de patient gemotiveerd krijgen om zich preventief te laten nakijken, door welk middel dan ook. De rol van de huisarts hierin is cruciaal, als wetenschappelijk motivator voor deze soms vervelende onderzoekingen.