Uitleg over anti TNF behandeling​

Tumornecrosefactor-alfa (afgekort: TNFα, ook wel cachexine of cachectine genoemd) is een van de twee bekende tumornecrosefactoren en een cytokine. Het speelt een belangrijke rol bij ontstekingsprocessen en de acutefasereactie.

/
/
/
Uitleg over anti TNF behandeling

We informeren u graag omtrent wat u best doet of laat, wanneer u onder behandeling staat met anti TNF medicatie.

Algemene aspecten

In het algemeen kunnen we zeggen dat u ervan moet uitgaan dat uw immuniteit onderdrukt wordt en u vatbaarder bent voor infecties.

Het is daarom een belangrijk algemeen principe, om bij koorts, hoesten of symptomen die u verontrusten, kontakt op te nemen met de huisarts of met onze dienst.

Alle symptomen dienen bij patienten onder behandeling met anti TNF medicatie, serieus te worden genomen, vermits ze kunnen wijzen op een beginnende infectie, die ernstiger kan verlopen dan bij iemand met een normale immuniteit.

Meer specifieke aspecten

Voorgestelde vaccinaties naast de klassieke vaccinaties

Voor vrouwen tot 35jaar: baarmoederhals vaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie.

In winterseizoen: influenza vaccinatie en evt H1N1 vaccinatie.

Vaccins die NOOIT mogen worden gegeven onder anti TNF behandeling, zijn levende vaccines

Oral polio vaccine, gele koorts ( bij verre reizen), windpokken, mazelen-rubella-bof, BCG (tuberculose), rotavirus.

Wanneer u juist bevallen bent en tijdens de zwangerschap behandeling heeft gehad met anti TNF medicatie, of indien u borstvoeding geeft onder behandeling met anti TNF medicatie, dient de vaccinatie van uw baby ook zorgvuldig te worden besproken. De pediater dient op de hoogte te worden gesteld van uw behandeling en ziekte zodat deze kan beslissen of het veilig is om een vaccinatie toe te dienen aan uw baby.