Pancreas insufficientie

De alvleesklier (pancreas) is een langgerekte klier. Ze is gelegen onder en achter de maag en ze loopt van de twaalfvingerige darm (duodenum) naar de milt.

/
/
/
Pancreas insufficientie

Uw arts heeft bij u onlangs een pancreasdysfunctie vastgesteld. Wellicht heeft u nu tal van vragen. Op deze pagina vindt u medische informatie en raadgevingen.

Wat is de pancreas?

De alvleesklier (pancreas) is een langgerekte klier. Ze is gelegen onder en achter de maag en ze loopt van de twaalfvingerige darm (duodenum) naar de milt. Ze heeft de vorm van een revolver en ze is ongeveer 15 cm lang, 4 cm breed en 2 cm dik. Men kan de pancreas indelen in verschillende delen:- het rechterdeel van de pancreas dat bestaat uit de kop;- het linkerdeel van de pancreas dat bestaat uit het lichaam en de staart.Hij wordt volledig doorkruist door het kanaal van Wirsung (de grote afvoergang van de pancreas).

Waarvoor dient mijn pancreas ?

Uw pancreas heeft 2 belangrijke functies :

Endocriene functie

Afscheiden van hormonen om voornamelijk de suikerspiegels in het bloed te regelen. Aarzel niet uw arts te raadplegen indien u verdere vragen heeft over de endocriene functie.Aarzel niet uw arts te raadplegen indien u verdere vragen heeft over de endocriene functie.

Exocriene functie

Afscheiden van pancreasenzymen die een cruciale rol spelen in de vertering van voedingsstoffen, in het bijzonder de vetten.2Deze brochure zal vooral de nadruk leggen op de exocriene funcie.

Wat zijn pancreasenzymen ?

Pancreasenzymen zijn “stoffen” die geproduceerd worden door de pancreas en die dienen om de voedingsstoffen te verteren. Men kan ze vergelijken met kleine schaartjes die de voedingsstoffen in kleine “stukjes” knippen. Deze stukjes kunnen dan doorheen de darmwand passeren om in het bloed terecht te komen en ons lichaam te voeden.

Wat is exocriene pancreasinsufficiëntie ?

Exocriene pancreasinsuffi ciëntie treedt op als de hoeveelheid afgescheiden enzymen onvoldoende is om het voedsel normaal te kunnen verteren. Door dit tekort aan enzymen wordt het voedsel slecht verteerd, bijgevolg worden de belangrijke voedingsstoffen niet door het lichaam opgenomen maar gaan ze verloren door uitscheiding via de ontlasting.

Waardoor produceert mijn pancreas minder enzymen ?

Uw pancreas kan dit tekort aan enzymen enige tijd compenseren., waardoor de sympto-men zich in het algemeen pas later manifesteren. Dit gebeurt pas wanneer de pancreas bijna 90% van zijn normale functies heeft verloren.

Op welke tekenen en symptomen moet ik letten ?

Volgende symptomen kunnen wijzen op een tekort aan pancreasenzymen :

  • met een bleke tot gelige kleur,
  • met vetdruppeltjes (zoals olie) die verschijnen,
  • die kunnen blijven drijven op het wateroppervlak en kleven aan de pot,
  • volumineuzer, frequenter, zacht en plat (zoals diarree),
  • slecht ruikend

Om zo goed mogelijk te evalueren of uw ontlasting normaal is, is de Bristol-stoelgang-schaal een goede referentie. Deze visuele schaal verdeelt de menselijke ontlasting in 7 types op basis van de consistentie. De vorm van de ontlasting hangt vooral af van de tijd dat die in het colon is geweest en van haar vetgehalte.

Hoe de types interpreteren?

Raadpleeg uw arts indien u meer informatie wenst hieromtrent.

Welke zijn de risico’s ?

Volgende symptomen kunnen wijzen op een tekort aan pancreasenzymen :

Op lange termijn kan een tekort aan pancreasenzymen hart-en vaatziekten, osteoporose (= afgenomen botmassa) en ondervoeding veroorzaken die de levensverwachting kunnen verminderen.

De behandeling

Het doel van alle beschikbare behandelingen is voornamelijk:

Een gezonde levensstijl

De basis van elke behandeling is een gezonde levensstijl aannemen. U kan er zelf iets aan doen door rekening te houden met verschillende risicofactoren :

Voeding

Uw lichaam slaagt er niet meer in om de energie en de voedingsstoffen die aanwezig zijn in de voeding, efficiënt te verbruiken. Het is dus belangrijk om de voeding aan te passen aan uw behoeften om te vermijden dat er problemen van malnutritie optreden en om infecties te bestrijden. De voedingspiramide hieronder toont welke voedingsmiddelen een volwassene dagelijks moet innemen en in welke hoeveelheden. Ze bestaat uit 8 niveaus: hoe groter het oppervlak is, hoe groter de dagelijkse portie moet zijn.Het is niet nodig om een strikt dieet te volgen. Gevarieerd, evenwichtig, vezel- en vetrijk eten is de dagelijkse uitdaging. Het is min of meer aangeraden om regelmatige kleine maaltijden te gebruiken (5 maaltijden bestaande uit 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes). Hierdoor zal de tolerantie verbeteren en zal u heel geleidelijk aankomen in gewicht.Opgelet, indien u diabetes heeft, moet u zich strikt houden aan het dieet dat uw behandelende arts of diëtiste voorschreef .

Alocohol

Alcohol is ten strengste verboden. Alcohol remt volledig de secretie van lipasen en verhindert dus een goede opname van de vetten. Op termijn kan alcohol een snelle en ernstige afname van de pancreasfuncties veroorzaken.

Roken

Het is eveneens hoognodig en belangrijk dat u stopt met roken aangezien tabak fi brosering (littekenvorming) van de pancreas in de hand werkt, waardoor deze minder goed functioneert.

Sedentaire levensstijl

Alle mogelijke fysieke activiteiten bieden voordelen en bevorderen het welzijn zoals :

Pijn verlichten

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven die de pijn kunnen helpen verlichten. Er zijn verschillende geneesmiddelen, afhankelijk van uw symptomen, die gebruikt kunnen worden.

Het tekort aan pancreas-enzymen compenseren

Om het tekort aan enzymen te bestrijden en nefaste gevolgen ervan te vermijden, kan uw arts pancreasextracten onder de vorm van capsules voorschrijven. Deze extracten zorgen ervoor dat de voedingsstoffen beter kunnen verteerd en opgenomen worden. Door de inname van deze enzymen zal u heel geleidelijk aankomen in gewicht en zal u vooral de vetoplosbare vitamines, magnesium, calcium, vetzuren, aminozuren en alle micronutriënten die aanwezig zijn in de voeding, beter kunnen opnemen.

Hoeveel?

Uw arts zal u de meest geschikte dosering voorschrijven. U begint meestal met een kleine startdosis die geleidelijk aan verhoogd wordt totdat alle symptomen verdwijnen en u een goede voedingstoestand bereikt. De dosis hangt af van de kenmerken van de persoon, het niveau van de maldigestie en de samenstelling van de maaltijd. Uw arts zal u waarschijnlijk aanraden om de hoeveelheid enzymen aan te passen in functie van het vetgehalte van uw maaltijd. Bijvoorbeeld : kaas of worst vereisen een grotere hoeveelheid capsules dan een sneetje brood. Maar wees voorzichtig niet in het andere uiterste te vallen door de hoeveelheid vet in uw maaltijden te verminderen, want dit is in tegenstelling met uw behandeling.

Wat gebeurt er als ik stop met het innemen van de pancreasenzymen of als ik er te weinig inneem?

De symptomen waarvan u last had vóór het opstarten van uw behandeling, riskeren terug te keren of zelfs te verergeren. Bijvoorbeeld, indien uw stoelgang overvloedig of vettig is (type 5 of hoger op de schaal van Bristol), kan dit erop wijzen dat de dosis pancreasenzymen onvoldoende is. Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

Wanneer ze innemen?

Pancreasenzymen moeten systematisch bij élke maaltijd, dus ook bij tussendoortjes, ingenomen worden. Uitzonderingen hierop zijn de zeldzame voedingsmiddelen die geen vetten bevatten ( fruit, sapjes…).

Hoe ze innemen ?

De capsules in hun geheel inslikken

Waarom ? Omdat de enzymen verdeeld zijn in microkorrels, die vergelijkbaar zijn met kleine bolletjes. Deze microkorrels zijn bedekt met een fi jne beschermlaag en zitten in een capsule. Normaal openen de capsules zich in de maag en werken ze op het moment dat ze in het duodenum (twaalfvingerige darm) komen. Als de capsules geopend zijn voordat ze ingeslikt worden, bestaat het gevaar dat de microkorrels geplet worden of te snel oplossen, waardoor ze minder doeltreffend zijn.

De capsules innemen samen met de voedingsmiddelen

Omdat de enzymen zorgen voor een goede vertering, moeten ze altijd ingenomen worden samen met de maaltijd of de drank. Als ze buiten de maaltijden ingenomen worden zijn ze niet meer effi ciënt. Bij een lange maaltijd is het beter om de hoeveelheid enzymen te verdelen over de volledige maaltijd (voor, tijdens en aan het einde van de maaltijd). 

Wat moet ik onthouden!

Links