Behandeling met imuran of purinethol

Imuran of Purinethol wordt door uw arts voorgeschreven
in het kader van inflammatoir darmlijden.
/
Behandeling met imuran of purinethol

Info bij gebruik van Imuran/Azathioprine of Purinethol.

Imuran of Purinethol wordt door uw arts voorgeschreven in het kader van inflammatoir darmlijden. Om gebruik van deze medicatie op de juiste manier te laten verlopen schreven we dit info blad. Een juist inzicht garandeert een beter succes én een veiliger gebruik.

Opstart

De gebruikelijke dosis is 2 tot 2.5 mg per kg lichaamsgewicht. Omwille van mogelijke neveneffecten op beenmerg, lever en pancreas wordt de dosis van imuran of purinethol, echter traagjes opgebouwd, dt onder nauwkeurige follow up van de bloedwaarden. De stapsgewijze optitratie van de medicatie kan dan ook enkel gebeuren als de controle bloedname geruststellend is en er groen licht wordt gegeven voor de volgende stap. Het schema wordt u meegegeven bij het initieel voorschrijven van imuran of purinethol.

Opletten: er zijn imuran tabletten van 25 en 50 mg. Purinethol tabletten zijn er enkel van 50 mg.

Soms zal gekozen worden voor een genetisch nazicht van het TPMT-polymorfisme, uitgevoerd op een bloedname, alvorens de imuran of purinethol behandeling op te starten. De beslissing hieromtrent ligt bij uw voorschrijvende arts. Er is geen terugbetaling voor deze test en deze kost ongeveer 50 Euro. Wanneer deze test afwijkend is, komt u mogelijk niet in aanmerking voor dit medicijn.

Inname

Omdat sommige mensen misselijkheid vermelden op de inname van imuran of purinethol, wordt aangeraden om de medicatie voor het slapen gaan in te nemen. Soms helpt het ook om de medicatie te spreiden over de dag.

Zon expositie

Vermijden van volle zon blootstelling, beschermen van huid met de nodige crèmes. Vooral op lange termijn is dit belangrijk. Er is immers een licht verhoogd risico op huidkanker indien deze maatregelen niet worden in acht genomen.

Andere medicatie

Nooit imuran/purinethol innemen samen met allopurinol (een middel tegen jicht).

Lange termijn

Om neveneffecten uit te sluiten dient een bloedname om de vier maanden te worden uitgevoerd, zolang imuran of purinethol worden ingenomen.

Alhoewel studies niet eensluidend zijn, is er door de inname van imuran of purinethol een zeer licht verhoogde kans op het ontwikkelen van klierkanker. Het risico blijft echter zeer laag.

Zwangerschap

Te bespreken met arts wanneer de situatie zich voordoet doch op dit moment geen reden om imuran of purinethol te onderbreken.

Vaccinaties

Toediening van levende vaccins is NIET toegelaten. Te bespreken met voorschrijvende arts.