Impedantiemeting

Impedantiemeting is een meettechniek die ons aangeeft wanneer er vloeistof en/of lucht in de slokdarm passeert.

/
Impedantiemeting

In deze brochure vindt u informatie over het verloop van een impedantiemeting en over de voorbereiding ervan. Zo bent u goed ingelicht over wat er zal gebeuren.

Daarnaast leggen we u uit wat er eventueel kan mislopen. Bij elk invasief onderzoek (waarbij een instrument in een orgaan wordt gebracht) bestaat er immers een kleine kans op complicaties.

Wij vragen u deze folder aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht in het onderzoek en kan u ons ook verwittigen indien u denkt een risicopatiënt te zijn.

Doel van het onderzoek

De slokdarm is een gespierde buis, die het voedsel naar de maag voortbeweegt. Onder aan de slokdarm is er een klep die afgesloten is doch die relaxeert bij slikken van voedsel of bij opgeven van boertjes of bij overgeven. Met een impedantiemeting onderzoekt de geneesheer de terugvloei van vochten ( zuur, gallig, ..) van maag naar slokdarm door middel van een fijn buisje dat via de neus in de slokdarm wordt gebracht. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal kunnen worden besloten of reflux aanwezig is en gecorreleerd kan worden met uw klachten.

Voorbereiding

U dient voor dit onderzoek nuchter te blijven; dat betekent dat u niet mag eten vanaf zes uur vóór het onderzoek. Het al dan niet innemen van uw gewone medicatie dient met uw arts te worden besproken.

Onderzoek

Een verpleegkundige zal bij U een fijne sonde inbrengen via de neus tot onderaan in de slokdarm. Dit buisje blijft 24 uur ter plaatse. Deze sonde is verbonden met een klein toestelletje dan U in een draagtasje meekrijgt. De werking en aandachtspunten van dit toestelletje zijn eenvoudig en worden U door de verpleegkundige uitgelegd bij het opstarten. Nadien mag U naar huis en mag U uw normale activiteiten hervatten. In principe zou U moeten eten, drinken en handelen zoals U anders doet, om een goede weerspiegeling te hebben van een normale dag. In principe mag U zich gerust buitenshuis begeven maar houdt U er rekening mee dat de sonde zichtbaar is. U kan een briefje voor werkverlet vragen indien nodig. U krijgt eveneens een brief mee waarop aandachtspunten vermeld staan. De dag nadien komt u opnieuw naar de afdeling en wordt de sonde verwijderd. U hoeft zich niet meer te laten inschrijven maar gelieve U wel aan te melden.

Plaats van onderzoek

Het onderzoek gebeurt op de raadpleging/endoscopie afdeling gastro-enterologie campus Sint Augustinus. Route 316.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan de neus of keel wat geïrriteerd zijn. Je mag na het onderzoek onmiddellijk eten tenzij anders gezegd door de dokter die het onderzoek heeft gedaan.

Mogelijke complicaties

Buiten wat irritatie van neus en keel, zijn de complicaties van een impedantiemeting zeer minimaal. Zelden gebeurt het dat de sonde niet in de slokdarm doch in de luchtpijp terecht komt, waardoor ze gerepositioneerd moet worden. Zeer zelden kan er aspiratie ( vocht en voedsel van maag dat overloopt in de longen) plaats grijpen, alsook een perforatie of gaatje in de slokdarm.

Alternatief

Voor een impedantiemeting bestaat er geen alternatief.

Kostprijs

De sonde kost 155 Euro doch na volledig afgewerkt onderzoek en registratie, wordt deze terugbetaald door het RIZIV en betaalt U nog 90 Euro. Indien we niet kunnen registreren na plaatsing van de sonde bv omdat U de sonde niet verdraagt en ze verwijderd wordt, dan zijn de kosten volledige ten uwe laste.

In geval van weigering

Indien een impedantiemeting niet wordt uitgevoerd hoewel de arts ze noodzakelijk acht, is het mogelijk dat een op dat moment behandelbare (medicamenteus, endoscopisch of chirurgisch) ziekte niet wordt ontdekt, met alle nefaste gevolgen van dien.

Uw aandachtspunten

Printbare versie