Stent plaatsing in slokdarm, maag of darm

Een stent (of buisje) wordt geplaatst om de vernauwing in uw dikke darm, uw slokdarm of uw maag op te lossen zodat  u terug normaal kunt eten.

/
Stent plaatsing in slokdarm, maag of dunne darm

Doel van het onderzoek

Uw arts heeft bij u een vernauwing in uw maagdarmstelsel vastgesteld, waardoor het voor u moeilijk is om te eten. Er zal bij u endoscopisch een stent (of buisje) geplaatst worden waardoor de vernauwing in uw dikke darm, uw slokdarm of uw maag opgelost wordt en u terug zal kunnen eten.

Voorbereiding

U mag 6 uur vóór het onderzoek niet meer eten.

U mag tot 3 uur vóór het onderzoek water of heldere vloeistoffen drinken.

U schrijft u in aan de opnamebalie.

U meldt aan uw arts:

Wanneer het onderzoek via de anus gebeurt, is een lavement de dag voor het onderzoek mogelijk om de endeldarm te reinigen.

Onderzoek

Het onderzoek gebeurt met een endoscoop: een soepel buisje dat via de mond of de anus wordt ingebracht. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal 30 minuten.Indien een gastroscopie (onderzoek via de mond) nodig is, verdooft de arts uw keel om ongemak te verminderen.

In samenspraak met uw arts krijgt u eventueel een lichte intraveneuze verdoving (ingespoten via een ader in de arm) door een anesthesist.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde of op uw buik.

De endoscoop en de stent worden via de mond of de anus ingebracht. Bij een gastroscopische stentplaatsing kan u tijdens het onderzoek perfect ademen door de neus. Hoewel uw keel dik lijkt, is ze in werkelijkheid helemaal niet verdikt of afgesloten. De keelverdoving veroorzaakt dat gevoel, er is geen obstructie van de luchtwegen en u kan normaal blijven ademen.

De arts plaatst de stent onder radiografische controle. Dat is meestal pijnloos.Na een tweetal dagen heeft de stent de voorgeprogrammeerde diameter bereikt.

Na het onderzoek

Wanneer er bij u een stent voor darmobstructie geplaatst werd, zal u na het onderzoek veel stoelgang maken. Dat is perfect normaal nu de doorgang weer open is.

Bij een stentplaatsing in de slokdarm kan u na het onderzoek wat pijn hebben. Dat komt omdat de stent zich langzaam opent tot de geprogrammeerde instelling. Vraag hiervoor pijnstilling. U mag niet drinken tot de arts u heeft onderzocht. Wanneer u zonder problemen kunt drinken, mag u stapsgewijs meer eten in de loop van de dagen na het onderzoek.

Na het onderzoek mag u die dag niet zelf met de auto, fiets of motor rijden. Belangrijke beslissingen of risicovolle activiteiten vermijdt u ook best dezelfde dag.Neem geen bloedverdunners, tenzij anders afgesproken met uw arts.

Contacteer uw arts bij volgende symptomen:koorts boven 38°, zwarte stoelgang of bloed in de stoelgang, buikpijnof indien andere zaken u ongerust maken.

Mogelijke complicaties

Een endoscopie met stentplaatsing is een procedure met weinig problemen of complicaties.

Er worden zoveel mogelijk voorzorgen genomen om de ongemakken en de risico’s minimaal te houden. Zo worden de toestellen en toebehoren grondig gedesinfecteerd of gesteriliseerd voor gebruik.

Een tijdelijke keelirritatie of pijn ter hoogte van de injectieplaats van het kalmeermiddel zijn mogelijk. Zwaardere complicaties zoals onder andere een ernstige bloeding of een perforatie zijn zeer zeldzaam bij het plaatsen van een stent.Het is mogelijk dat de stent na plaatsing opschuift van de plaats van vernauwing. Soms is het dan nodig de stent terug te plaatsen met een nieuwe endoscopie.

Het is niet mogelijk hier alle andere mogelijke verwikkelingen te beschrijven, maar deze zijn zeer uitzonderlijk.

Alternatief

De endoscopie met stentplaatsing is de beste methode om vernauwingen in het bovenste en lage maagdarmstelsel open te krijgen. Een chirurgische ingreep is een alternatief, maarin uw situatie veel meer belastend door een hoger risico op complicaties en lange termijn neveneffecten.

In geval van weigering

Indien u een endoscopie met stentplaatsing, die de arts noodzakelijk acht, weigert, zal een alternatief voor uw voedingsprobleem worden gezocht: voeding via de ader, via een sonde in de buik.